Verklaring auteursrecht

Het is verboden om materiaal van deze webblog te reproduceren, te bewaren, te gebruiken voor een andere site, commercieel of met welk doel dan ook en dan in het bijzondere de foto’s van de dames. De foto’s die hier getoond worden zijn eigendom van de dames, ze mogen dus niet gebruikt worden voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de dames zelf. Er rust een copyright, een auteurs en portretrecht op.